ABONNEMENTSBETINGELSER

Abonnementsbetingelser 1

1. Generelt
Nedenstående Abonnementsbetingelser er gældende fra 17. december 2019 og er de gældende betingelser for abonnementer aftalt med

Virksomheden: IntegrateXL A/S
CVR-nr: 40550445
Adresse: Norddigesvej 4, 8240 Risskov
Mailadresse: info@integratexl.dk
Telefonnummer: +45 50 66 30 80

Abonnementsbetingelserne gælder for alle abonnementer købt hos IntegrateXL. Når du bestiller et abonnement, accepterer du samtidig IntegrateXL’s abonnementsbetingelser, som vi forudsætter du har læst forud for købet. Abonnementsbetingelserne er gældende i det omfang, en eller flere bestemmelser ikke er særskilt bekræftet af IntegrateXL og har til formål at beskrive betingelserne for abonnementer aftalt mellem Kunden og IntegrateXL. Abonnementsbetingelserne har forrang for IntegrateXL’s generelle handelsbetingelser.

2. Betaling og fornyelse
Betalingsfristen for abonnementsopkrævninger er 8 dage. Hvis betalingsfristen bliver overskredet, udsender vi en påmindelse om betaling tillagt et gebyr, maksimalt efter den til enhver tid gældende rentelov. Den mellem kunden og IntegrateXL aftalte pris for abonnementsaftalen, fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen der tilsendes på e-mail. Alle priser er angivet i Euro ekskl. moms og afgifter, der tillægges ved fakturering. Kvittering for betaling tilsendes på e-mail. Inden udløbet af en periode udsender vi en opkrævning for den kommende periode; alle abonnementsaftaler er således forudbetalt. 

3. Abonnementsændringer
Som IntegrateXL kunde kan du sende en e-mail til info@IntegrateXL.dk eller ringe til os på tlf. +45 50 66 30 80 og ændre din abonnementsaftale, opdatere din betalingsmetode m.m. Du vil i nødvendigt omfang modtage e-mails fra IntegrateXL vedr. tekniske problemer, betaling, ændringer af abonnementsaftale m.m. Ændringer træder først i kraft når de er bekræftet af IntegrateXL skriftligt.

4. Ændringer og forbehold
Der tages forbehold for prisændringer, gebyrer, force majeure og ændringer af abonnementsbetingelserne med udgangspunkt i inflation, ændringer i udefrakommende omkostninger samt ændringer i lovgivning. Meddelelser om ændringer, oplyses på e-mail mindst 14 dage før ændringerne træder i kraft.

5. Behandling af personoplysninger
Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har til enhver tid ret til indsigt i og til at berigtige dine oplysninger ved at kontakte info@IntegrateXL.dk. Oplysningerne anvendes til at administrere din abonnementsaftale, bestillinger og betaling. Betalingsoplysninger lagres ikke hos IntegrateXL.

6. Opsigelse
Abonnementer er løbende aftaler, indtil de opsiges. Abonnementsaftaler kan til enhver tid opsiges til udløb af den forudbetalte periode. Opsigelsesvarslet er den indeværende måned, plus én måned. Ved eventuel refusion kan der fratrækkes et administrationsgebyr. Opsigelsen skal meddeles til IntegrateXL enten på e-mail til info@IntegrateXL.dk eller på tlf. +45 50 66 30 80.

7. Ophævelse
Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, kan den part uden varsel ophæve aftalen.